Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)

ECN is in 2013 gestart met het actualiseren van zowel de inmiddels twaalf jaar oude milieuvergunning als de basis risico-inventarisatie en -evaluatie volgens de Arbowet.

STOPnGO

We willen ervoor zorgen dat alle medewerkers in de dagelijkse praktijk van het werken met installaties en gevaarlijke stoffen het milieu en de veiligheid nog beter in acht nemen. Nu al voeren onderzoeksteams steeds vaker eenvoudige risk-assessments uit, zoals de Last Minute Risk Analysis. De invoering van de STOPnGO-kaart zorgt ervoor dat men met het werk stopt zodra iemand in het team ook maar het geringste idee heeft dat het werk niet veilig kan worden uitgevoerd. In 2014 zal ECN deze nieuwe instrumenten organisatiebreed invoeren.

Drie ongevallen

Aanleiding tot de verhoogde aandacht voor het veiligheidsbewustzijn zijn drie ongevallen in 2013 die alle verzuim tot gevolg hadden en waarvan er één fataal had kunnen aflopen. De betrokken medewerker is gelukkig volledig hersteld, maar het incident heeft ECN met de neus op de feiten gedrukt. De betrokken onderzoeksunit heeft in 2013 een ‘tien punten verbeterplan’ uitgevoerd. De andere twee verzuimongevallen betroffen administratieve medewerkers en hadden te maken met uitglijden en vallen.