Duurzaamheid

Download CSR verslag

Op weg naar excellentie

Duurzaamheid zit in de genen van ECN. Al tientallen jaren lang hebben gepassioneerde medewerkers zich ingezet om een duurzame energiehuishouding te helpen realiseren. Ze gingen daarbij veel verder dan was voorgeschreven en namen hun verantwoordelijkheid. Sinds 2011 zetten we bij ECN deze passie om in een samenhangend en doelgericht beleid voor corporate social responsibility (CSR). Dat beleid krijgt steeds duidelijker vorm. Inmiddels kunnen we trots onze eerste successen laten zien. Tegelijkertijd beseffen we maar al te goed dat er nog veel te doen is!

Focus

In 2013 hebben we vooral focus aangebracht in het CSR-beleid van ECN. De waarden van onze directe omgeving wilden we daarbij zwaar laten meewegen. Daarom hebben we een stakeholder-dialoog gehouden onder medewerkers, Raad van Toezicht en Directie en zijn we bij klanten nagegaan wat zij belangrijk vinden. Op basis hiervan hebben we samen met adviesbureau Royal HaskoningDHV drie icoonthema’s geïdentificeerd die nauw samenhangen met onze missie. Via deze icoonthema’s willen we verder uitdragen hoe we invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We willen dit laten zien in de uitvoering van onze kerntaken, de inrichting van onze terreinen en in wat we teruggeven aan de samenleving. We zullen onze uiterste best doen om op deze drie aspecten echt de toon te zetten en een voorbeeld te zijn voor anderen.

Nieuwe werkgroep

In 2013 is een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin op elk van de drie icoonthema’s concrete doelen zijn geformuleerd. Een nieuwe, ambitieuze werkgroep CSR zal zich onder leiding van een nieuwe projectleider vanaf februari 2014 inzetten om de doelen te realiseren. We vinden het belangrijk dat in deze werkgroep alle gelederen en alle leeftijdsgroepen van de organisatie vertegenwoordigd zijn. Daarom is eind 2013 een brede interne wervingscampagne opgezet. Inmiddels is de nieuwe werkgroep geïnstalleerd en enthousiast aan de slag.

Systematische vooruitgang

Om de voortgang te bewaken hebben we twaalf indicatoren geïdentificeerd waarop we systematisch vooruitgang willen boeken binnen het duurzame energie bedrijf van ECN. NRG rapporteert apart over haar CSR beleid. De indicatoren zijn ontleend aan het Global Reporting Initiative (GRI) en worden door organisaties over de hele wereld gebruikt. Voor elk van de indicatoren hebben we meetbare doelen geformuleerd. Hier brengen we voor het eerst verslag uit over onze prestaties op elk van de indicatoren.

Robert Kleiburg, COO