“In de Topsector
hebben we nieuwe,
Nederlandse partners gevonden.”

Peter Eecen, program
developer windenergie bij ECN

Windenergie

Optimisme overheerst over de lang verwachte groeispurt van de windenergiesector in Nederland. ECN draagt volop bij aan het goedkoper maken van windenergie en werkt behalve met turbineproducenten nu ook samen met scheepsbouwers en installateurs.

Active Wake Control levert tot 5 procent meer stroom op

Zog

Met Active Wake Control haalde ECN in november de internationale vakpers. Het gepatenteerde systeem zorgt ervoor dat de turbinebladen en de gondel van windturbines zich zo positioneren dat ze minder last hebben van elkaars zog. Dit levert tot 0,5-5 procent meer stroom op en beperkt de onderhoudskosten, zo bleek uit proeven op het ECN-testveld. ECN gaat het systeem nu testen op zee.

Ideale testplek

Op het ECN-testveld arriveerde in 2013 ook de ECO 122-turbine van ALSTOM. Met een omzet van meer dan 200 miljard euro is ALSTOM een wereldspeler op de energiemarkt. Ondersteund door ECN zal het de technische eigenschappen van zijn nieuwste turbinetype bepalen en verbeteren. Het testveld in de Wieringermeer is daarvoor de ideale plek.

Ondersteuningsconstructie

In het innovatiecontract Wind op Zee van de Topsector Energie heeft de Nederlandse industrie in 2012 haar onderzoeksbehoeften geformuleerd. Het afgelopen jaar zijn concrete projecten opgezet. In de demonstratie-tender zijn drie R&D-projecten voorgesteld. Bij alle drie was ECN betrokken. Hieruit blijkt dat ECN zijn ambitie om aansluiting te vinden bij de markt volop heeft waargemaakt. Twee projecten zijn door het TKI gehonoreerd. Samen met LM Windpower zal ECN offshore windparken optimaliseren door ontwerpen van turbines in het park te variëren. Samen met IHC Merwede zal ECN een nieuwe installatiemethode ontwikkelen om de levensduur van ondersteuningsconstructies voor turbines te verlengen.