“Onze uitdaging nu is
duurzame technologie
in te passen in het
energiesysteem van
de toekomst.”

Rob Kreiter, program developer ECN

Systeemintegratie

Voor de troepen uitlopen als verkenner van een duurzaam, geïntegreerd energiesysteem is een van de rollen van ECN. In 2013 is ‘opslag en flexibiliteit’ gekozen als thema dat alle onderzoeksprogramma’s raakt. De groeistuip van duurzame energie in Duitsland maakt duidelijk hoe urgent dat thema is. Nederland heeft naar verwachting nog maar vijf tot tien jaar de tijd om voor de nodige flexibiliteit te zorgen.

Nederland heeft kansen op de wereldmarkt die nu aan het ontstaan is

Systeemintegratie

Ook de Topsector Energie sorteert voor op het volwassen worden van de energiemarkt en trekt miljoenen uit voor studies naar systeemintegratie. ECN is voor dit soort studies uitstekend gepositioneerd, door de combinatie van beleidsexpertise, modelbouw en zicht op individuele technologieën. In de Topsector, in Europees verband en in de eigen organisatie zal ECN de flexibiliteitsvraag van verschillende kanten benaderen. Bijvoorbeeld door de omvang van de uitdaging systematisch in kaart te brengen, door verschillende mogelijkheden voor lokale en centrale energieopslag of voor energiegebruik met elkaar te vergelijken en door samen met de industrie de mogelijkheden te verkennen om effectiever om te gaan met elektriciteit en warmte.

Eigen oplossingen

Met een bloeiende procesindustrie in de Rijnmond, een proeftuin voor windenergie op de Noordzee, ambitieuze projecten voor zonne-energie en een breed gedragen Energieakkoord heeft Nederland kansen op de wereldmarkt voor integratie van duurzame energie die nu aan het ontstaan is. Mits we onze eigen oplossingen vinden. Dit is het moment om hardware én expertise te ontwikkelen die passen bij de lokale situatie, maar die daarnaast interessant zijn voor heel andere uithoeken van de wereld. Die uitdaging gaat ECN graag aan.