“We hebben nu
ons fijnstof
perfect in beeld.”

Sjaak Stengs, milieumanager
Rietlanden Terminals BV

Milieuonderzoek

ECN heeft gezag opgebouwd met zijn deskundigheid in milieumonitoring. Het ontwikkelt praktische toepassingen voor markt en overheid en zet zijn expertise op het gebied van bouwproducten in op Europees beleidsniveau.

ECN vertegenwoordigt Nederland bij Europese onderhandelingen over uitloogstandaarden

Overlast voorkomen

ECN bracht in 2013 een monitoring systeem op de markt waarmee bedrijven continu het ontstaan en de beweging van stofwolken op hun terrein in de gaten kunnen houden. Zo kunnen ze direct actie ondernemen als er overlast dreigt voor de omgeving. Het systeem is succesvol getest bij Rietlanden Terminals in de Amsterdamse haven en kan sindsdien rekenen op veel belangstelling van andere bedrijven.

Luchtkwaliteit

Fijnstof, ozon en andere schadelijke stoffen in de lucht worden gemeten in de projecten AiREAS en JOAQUIN. AiREAS is de naam van een netwerk van meetboxen verspreid over de stad Eindhoven dat luchtvervuiling meet. Alle gegevens worden opgeslagen in een centrale database en geanalyseerd. Op een vergelijkbare wijze, maar dan met een meetwagen, registreerde ECN de luchtkwaliteit in Amsterdam. Dit voor het Europese project JOAQUIN, waarin ECN samenwerkt met de gemeente Amsterdam en het RIVM. Doel van de luchtmetingen is problemen met luchtkwaliteit beter in beeld te brengen, vooral in samenhang met gezondheidsproblemen.

Uitloog

Het Besluit Bodemkwaliteit stelt grenswaarden voor verontreiniging van bodem en grondwater door emissies uit reststoffen van bouwproducten. De regelgeving is gebaseerd op modellen van ECN en wordt internationaal erkend als state of the art. Dit blijkt wel uit het het feit dat het Ministerie van Infrastructuur ECN heeft gevraagd namens haar het Nederlands belang te behartigen in de onderhandelingen over een Europese standaard voor emissies van gevaarlijke stoffen uit bouwproducten.