“Duurzame
technologieën die zich
kunnen terugverdienen
prikkelen om over te
stappen.”

Sjaak Remmerswaal, directeur
Bronswerk Heat Transfer

Energie-efficiency

Door energie te besparen en processen te verbeteren kan de industrie bijdragen aan een duurzame energiehuishouding én haar concurrentiepositie versterken. ECN loopt daarin voorop.

Membraandeskundigen van vier continenten bij elkaar brengen leidt tot nieuwe ideeën en nieuwe producten.

Palladium

De HYSEP scheidingsmodule die ECN heeft ontwikkeld voor de Italiaanse engineering contractor Tecnimont KT bleek het in 2013 uitstekend te doen. De module bevat palladium membranen en scheidt zuiver waterstof uit een gasmengsel bij een relatief lage temperatuur en daardoor energiezuinig. Nadat ze gedurende enkele campagnes succesvol hadden gedraaid in een demo-installatie, is in 2012 de installatie uitgebreid. In 2013 werd het testen hervat. Onder de nieuwe omstandigheden bleek de module nog beter te presteren dan verwacht. De opdrachtgever is zeer enthousiast, ECN heeft het procedé voor het maken van deze membranen inmiddels gepatenteerd.

Papierindustrie

In juli tekende ECN een licentieovereenkomst met Bronswerk Heat Transfer. De partners gaan samen met de IBK Groep een door ECN ontwikkelde warmtepomptoepassing naar de markt brengen. Deze wordt nu al gebruikt in de papierindustrie. Ze belooft daar een energiebesparing van zo’n tien procent doordat restwarmte geschikt wordt gemaakt voor hergebruik.

Alternatief voor olie

ECN is coördinator van CARENA, een vijfjarig Europees samenwerkingsproject met als doel duurzamere en goedkopere alternatieven te ontwikkelen voor olie als grondstof in de procesindustrie. In 2013 kwam het CARENA-consortium tweemaal bijeen: in januari in Eindhoven en in juni in Salerno. Het samenkomen van 45 membraandeskundigen van vier continenten is stimulerend en effectief. Dat geldt zeker ook voor de ontmoeting tussen industriële researchers en jonge promovendi uit de fundamentele wetenschap. De bijeenkomsten brengen nieuwe ideeën voort, die nu al hebben geleid tot betere membranen en katalysatoren. Zo kunnen chemische processen efficiënter worden uitgevoerd.