“Onze plastic flessen zijn
zo goed dat Coca Cola
interesse heeft.”

Jan Kees van der Waal, principal
scientist catalysis Avantium

Bio-energie

ECN ontwikkelt zich tot een belangrijke R&D-partner voor de industrie voor de biobased economy. Productie van biobrandstoffen en bio-energie is en blijft belangrijk. De beste business cases komen echter voort uit waardetoevoeging. Deze is te realiseren door een optimale benutting van het moleculair kapitaal in de biomassa via de coproductie van chemicaliën en hoogwaardige materialen.

Vergassing ontsluit het moleculair kapitaal in biomassa

De markt op

ECN’s Finse partner Andritz Oy bracht in 2013 een commercieel systeem op de markt dat biomassa omzet in goed bewaarbare en transporteerbare pellets. Dit is verrassend snel na de opening van een demonstratiefabriek in het Deense Sønder Stenderup in 2012. Het systeem is samen met ECN ontwikkeld.

Waardetoevoeging via vergassing

In 2013 heeft ECN zijn vergassings- en gasreinigingstechnologie samen met het Nederlandse Royal Dahlman verder ontwikkeld en op de markt gebracht. Er zijn verschillende toepassingen. Productie van groen gas uit sloophout en snoeiafval is daar één van. Opwekking van elektriciteit en warmte is een tweede route. Hiervoor bouwt Thermax, een werelwijd opererend bedrijf voor verbrandingsinstallaties, een eerste 4 MW installatie in India. Deze zal soya-residuen als brandstof gebruiken. Ten slotte onderzoekt ECN of toegevoegde waarde kan worden gecreëerd via de extractie van bestanddelen als benzeen en ethyleen.

Plastics

Samen met chemisch researchbedrijf Avantium werkt ECN aan een bioraffinageproces voor de omzetting van biomassa in hoogwaardige producten. Avantium wil plastics maken uit niet-eetbare biomassa zoals houtsnippers en stro. ECN levert hiervoor het halffabrikaat, door suikers te winnen uit biomassa. In het laboratorium bleek het procedé van ECN goed te werken. Er zijn verschillende octrooien aangevraagd.