“ECN heeft een
huzarenstukje perfect
uitgevoerd, met enorme
inzet en betrokkenheid.”

Wiebe Draaijer, voorzitter SER

Beleidsstudies

Een hoogtepunt in 2013 was de intensieve betrokkenheid van ECN bij de totstandkoming van het Energieakkoord. De onderhandelingen onder leiding van de SER duurden tien maanden en waren vanaf het begin ambitieus. Meer dan veertig partijen zaten aan tafel.

Het aandeel beleidsadvisering aan bedrijven is verdubbeld

Fikse werkweken

ECN leverde aanvankelijk een bescheiden bijdrage in het doorrekenen van scenario’s. Gaandeweg het proces kreeg ECN een steeds zwaardere verantwoordelijkheid en groeide het uit tot een volwaardig adviseur. Toen de onderhandelingen in de zomer hun climax naderden, maakten ECN’ers werkweken van tachtig tot honderd uur. Dat was niet voor niets. Het Energieakkoord dat in september werd bereikt, vormt de basis voor een breed gedragen, toekomstbestendig Nederlands energiebeleid. ECN is trots op de bijdrage die het daaraan heeft geleverd.

Brussel

In december rapporteerde Nederland als eerste EU-land aan Brussel over de genomen maatregelen om te voldoen aan artikel 7 van het Energy Efficiency Directive. Dit schrijft voor dat alle EU-landen tussen 2014 en 2020 jaarlijks 1,5 procent moeten bezuinigen op het eindgebruik van energie. De rapportage was verzorgd door ECN, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Het betrof de eerste toepassing van een complexe richtlijn. ECN moest dan ook diep spitten. Ook hier mag het resultaat er zijn. Niet alleen voor overheden, maar ook voor energie-intensieve sectoren en bedrijven is nu helder wat de eisen zijn.

Kansen voor bedrijven

Behalve overheden adviseert ECN steeds vaker bedrijven over maatschappelijke trends en economische kansen. In 2013 verdubbelde het aandeel beleidsadvisering aan bedrijven ten opzichte van het jaar daarvoor. Opdrachtgevers waren onder meer energieleveranciers, Nissan, Shell en Schiphol.