Onze missie en ambitie

Download
Strategieplan

Met en voor de markt ontwikkelen wij kennis en technologie die een transitie naar een duurzame energiehuishouding mogelijk maakt. Dat is de missie van ECN. Nieuwe, duurzame technologieën zullen uiteindelijk door bedrijven moeten worden uitgerold om een brede toepassing te vinden. Daarom bepaalt de commerciële potentie van vindingen – naast de bijdrage aan verduurzaming – of ECN ermee verder gaat.

Partners

Gezamenlijk optrekken met partners vloeit voort uit ECN’s missie. Die partners zoeken we meer dan in het verleden ook onder MKB-bedrijven. Zij vormen immers de motor achter de ontwikkeling van duurzame energie. De samenwerking met bedrijven kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de fase waarin een product of technologie zich bevindt. In de pre-competitieve fase worden nieuwe ideeën gescreend op hun toepasbaarheid, in nauw overleg met de industrie. Via contractresearch helpt ECN bedrijven om levensvatbare productideeën verder te ontwikkelen. ‘Rijpe’ technologieën brengt ECN naar de markt, bijvoorbeeld door licenties uit te geven, de oprichting van spin-offbedrijven te stimuleren of consultancydiensten aan te bieden.

Opbrengsten uit succesvolle marktintroductie investeren we in ons programma

Ambities

Op basis van haar missie heeft ECN vijf ambities geformuleerd. Deze ambities zijn leidend in ons strategisch plan 2012-2015:

  • een internationale topspeler
  • een ondernemende innovator
  • een attractieve partner voor industrie en bedrijfsleven
  • the place to be voor competente en gemotiveerde medewerkers
  • een financieel gezonde onderneming.