Nieuwe koers

Download
Strategieplan

Nieuwe keuzes in praktijk gebracht

Niet alleen in Europa, op veel plaatsen in de wereld staat verduurzaming van de energiehuishouding prominent op de agenda. Dat betekent een groeimarkt voor duurzame energie en voor technologieën om duurzame energie op te wekken.

In 2012 heeft ECN een stevige positie verworven in de Topsector Energie.

Uitgangspositie

Innovaties op het snijvlak van economie, energie en klimaat vragen om onafhankelijke en betrouwbare kennis én om toepasbare, duurzame technologieën vanuit verschillende disciplines. Dat is precies wat ECN in huis heeft. We hebben een uitstekende uitgangspositie, maar krijgen ook te maken met afnemende publieke middelen en met economische tegenwind.

Sterke sector

Kansen zijn er evenwel genoeg. Nederland heeft een sterke, innovatieve energiesector. Niet voor niets is ‘Energie’ een van de negen Nederlandse topsectoren, waar ondernemers en onderzoekers van overheidswege gestimuleerd worden om intensief samen te werken aan kansrijke exportproducten. In dat krachtenveld kan ECN precies die brugfunctie vervullen die nodig is om te zorgen dat fundamentele kennis uit de wetenschap via de markt een brede toepassing vindt. We hebben in 2012 dan ook een stevige positie verworven in verschillende Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s), natuurlijk vooral in de Topsector Energie.

Value for Energy

2012 was het eerste jaar waarin uitvoering is gegeven aan de strategie Value for Energy waartoe ECN in 2011 heeft besloten. Om beter te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen maakten we toen nieuwe keuzes, zowel voor de activiteiten waarop ECN zich concentreert als voor de inrichting van bedrijfsprocessen. Die keuzes zijn nu in praktijk gebracht.