Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)

VGM blijft een belangrijk aandachtspunt in de R&D-bedrijfsvoering van ECN. Incidenten uit 2012 bevestigen de noodzaak om voortdurend alert te blijven:

  • Begin 2012 zijn ernstige brandwonden van een hand ontstaan door hete olie uit een onderzoek-installatie. Het herstelproces is gelukkig veel beter geweest als aanvankelijk gedacht;
  • Overleg over afwijkingen in het kader van lucht- en water-emissies alsmede afvoer van afval heeft in 2012 met de Provincie Noord-Holland (de vergunningverlener) plaatsgevonden.

Naar aanleiding van deze incidenten zijn tal van maatregelen genomen ter correctie en ter preventie: VGM-risico’s zijn gereduceerd. Ook vanuit het “near-miss-reporting” systeem zijn waardevolle verbeteringen ontstaan.

De ervaringen en verbeteringen van de afgelopen jaren worden verwerkt in de vernieuwing van de milieuvergunning en de basis risico-inventarisatie&evaluatie (RI&E). Dit project is in 2012 gestart en zal naar verwachting in 2013 leiden tot een nieuwe milieuvergunning en RI&E. In 2013 wordt ook de discussie uit 2011 weer opgepakt over de richting van ontwikkeling van VGM in de komende jaren.