Boodschap van de CEO

Een jaar vol nieuw elan

2012 was het jaar waarin ECN zijn nieuwe strategie van ‘technologie ontwikkelen met en voor de markt’ daadwerkelijk is gaan toepassen. In januari gingen we van start met een nieuwe organisatiestructuur, waarin de afdelingen programme development en business development belangrijke bruggenhoofden zijn. Ook de cultuur in onze organisatie is aan het veranderen er heerst een meer ondernemende en resultaatgerichte mentaliteit.

Aantrekkelijke partner

De totstandkoming van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) bood ECN het afgelopen jaar direct de kans om zich te bewijzen als aantrekkelijke partner en belangrijke schakel in de keten tussen wetenschap en industrie. Dat is uitstekend gelukt, dankzij keihard werken van veel ECN’ers. Op 1 april tekende toenmalig minister Verhagen de innovatiecontracten tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. ECN heeft een belangrijke rol in verschillende TKI’s, zowel in de Topsector Energie als bij energie-onderwerpen in de overige topsectoren.

Uitgestoken handen

In 2012 hebben we veel nieuwe contacten gelegd en ook nieuwe rollen gevonden om onze expertise in te zetten. Zo organiseerden we in september de kennismakingsdag ‘business uit energietechnologie’, die enthousiast bezocht werd door 120 ondernemers. We stationeerden een ‘man in Brussel’ om nauw betrokken te zijn bij de Europese onderzoeksagenda. We hebben ons opgeworpen als aanbieder van diepgaand en deskundig due diligence advies voor durfinvesteerders in energietechnologie.

Afscheid en welkom

We hebben afscheid genomen van Ruud Lubbers als voorzitter van onze Raad van Toezicht. Hem zijn wij veel dank verschuldigd voor het enthousiasme waarmee hij zich zeven jaar lang heeft ingezet voor ECN en NRG. Aad Veenman zijn wij erkentelijk dat hij bereid was het voorzitterschap van de Raad van Toezicht tot 1 maart 2013 tijdelijk op zich te nemen. In november 2012 mochten we Niels Unger verwelkomen als nieuwe directeur van ECN-dochter NRG. Met zijn indrukwekkende staat van dienst in energie- en technologie-management heeft Unger alles in huis om NRG voor te gaan op het ambitieuze pad dat zij heeft gekozen.

Goede vooruitzichten

De economische tegenslag heeft ook invloed op de markt voor schone energietechnologie, met name op het gebied van zonne-energie. Toch blijven de ambities nationaal en internationaal hoog. De Nederlandse regering streeft naar 16 procent duurzame energie in 2020 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Ambitieuze doelstellingen. ECN is er klaar voor.

Paul Korting,
Chief Executive Officer ECN