Nieuwe keuzes
voor lagere kosten

ECN is op het gebied van
windenergie een pionier
van het eerste uur

Windenergie

ECN is op het gebied van windenergie een pionier van het eerste uur. Er zijn dan ook weinig windparken op de Noordzee waar ECN niet bij betrokken was, zo bleek uit een inventarisatie in 2012. ECN heeft aan bijna alle windparken bijgedragen als ontwerper, leverancier, adviseur of kennisbron voor investeerders.

US Department of Energy

In alle scenario’s voor een duurzame energiehuishouding in 2020 speelt off shore windenergie een cruciale rol. Maar zij is pas een reëel alternatief voor conventionele energieopwekking als de kosten naar beneden gaan. ECN werkt daar hard aan, samen met klanten en partners over de hele wereld. Zo sloot ECN in april 2012 een overeenkomst met het National Renewable Energy Lab van het US Department of Energy. De instituten gaan intensiever samenwerken en zullen experimenten en modellen met elkaar uitwisselen. Dit komt zowel de efficiëntie als de kwaliteit van het onderzoek ten goede.

Experimentele validatie staat voorop, naast een betrouwbare rendementsvoorspelling.

Integrale kennis

Om beter in te kunnen spelen op trends in de exploderende markt voor windenergie besloot ECN in 2012 een nieuwe strategische richting in te slaan. Nog meer zal het inzetten op integrale kennis van het totale windparksysteem. Experimentele validatie van die kennis staat voorop, naast het modelleren en voorspellen van kosten en opbrengsten. ECN kan zijn klanten dus niet alleen innovatieve voorstellen bieden voor verbetering van de bedrijfsvoering, maar ook het rendement hiervan betrouwbaar voorspellen. Grote spelers op de Europese markt voor windenergie reageerden direct enthousiast op de nieuwe keuzes van ECN.