“Via ECN landen de
inzichten uit ons lab
in de industrie”

Albert Polman,
directeur onderzoeksinstituut AMOLF

TKI's

De ambitie om met en voor de markt technologie te ontwikkelen voor een duurzame energiehuishouding heeft ECN in concrete samenwerkingsprojecten kunnen omzetten. Het nieuwe Nederlandse innovatiebeleid biedt hiervoor een uitnodigend kader.

Innovatiecontracten

Op 2 april 2012 ondertekende toenmalig minister Verhagen de innovatiecontracten tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen voor de negen topsectoren die Nederland internationaal op de kaart moeten gaan zetten. ECN-directeur Paul Korting was medeondertekenaar. In de keten tussen wetenschappelijk onderzoek en marktrijpe innovatieve producten is ECN dan ook een belangrijke schakel.

ECN werkt samen met onderzoekers die opereren aan de grenzen van de wetenschap.

Nieuwe inzichten

In meer dan de helft van de wereldwijd geproduceerde zonnecellen zit ECN-technologie en ECN was betrokken bij 80 procent van de in Europa gebouwde offshore windparken. Dit succes is mede te danken aan vruchtbare samenwerking met onderzoekers die aan de grenzen van de wetenschap opereren. Samen met hen zoekt ECN uit wat nieuwe fundamentele inzichten kunnen betekenen voor de industrie. Vervolgens gaat ECN een partnerschap aan met bedrijven, om innovatieve technologie verder te ontwikkelingen en marktrijp te maken.

Efficiënter en schoner

Op basis van de innovatiecontracten hebben bedrijven en kennisinstellingen elkaar weten te vinden in de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). ECN is onder meer betrokken bij de TKI’s Solar Energy, Energiebesparing in de Industrie, Biobased Economy en Gas en Wind op Zee. Met gezamenlijke investeringen en steun van de overheid gaan de partners binnen de TKI’s zich inzetten om Nederland efficiënter, innovatiever en schoner te maken.