Verontreiniging meten
en voorkomen

ECN ontwikkelt geavanceerde
technologie om de effecten van
menselijk handelen op lucht- en
bodemkwaliteit te meten

Milieuonderzoek

In de zomer van 2012 coördineerde ECN een grootschalige campagne rond de meetmast in Cabauw, waaraan zeven instituten uit vijf landen deelnamen. Doel was het testen en vergelijken van hoogwaardige flux-meettechnieken met acht verschillende instrumenten, allen gericht op het snel en nauwkeurig meten van methaanconcentratie. De campagne was onderdeel van het door ECN geleide Europese project InGOS, dat zorgt voor metingen aan niet-CO2–broeikasgassen. Hierover is nog weinig bekend, hoewel ze net zo belangrijk zijn voor het door mensen veroorzaakte klimaateffect als het veel bekendere kooldioxide.

Een spectrometer van ECN voer mee over de Noordzee.

Gaswolk

De praktische toepasbaarheid van methaan-meettechnologie bleek wel toen er een lek ontstond in het gasplatform van oliemaatschappij Total voor de kust van Aberdeen. In april 2012 voer een gevoelige laserspectrometer van ECN mee over de Noordzee, bevestigd in de mast van de veerboot King Seaways. Dankzij deze ECN-instrumentatie kon worden vastgesteld hoe ver de gaswolk zich had verspreid.

Stortplaatsen

ECN meet niet alleen vervuiling, maar draagt ook bij aan het voorkomen daarvan. Zo leidde ECN in 2012 samen met het RIVM in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu toetswaarden af voor de maximaal toelaatbare uitstoot door vuilstortplaatsen. Met behulp van door ECN ontwikkeld modelinstrumentarium werd gemeten en gerekend aan drie experimentele stortplaatsen. Hieruit kwamen normen voort die het risico op bodemverontreiniging waar toekomstige generaties last van hebben voldoende indamt.