Energie uit droge
en natte afvalstromen

In 2012 heeft ECN opnieuw doorbraken
weten te bereiken in de ontwikkeling van
cutting edge technologieën voor de
verwerking van biomassa

Bio-energie

In 2012 heeft ECN opnieuw doorbraken weten te bereiken in de ontwikkeling van cutting edge technologieën voor de verwerking van biomassa. Samen met ketenpartners stimuleert ECN zo breed mogelijke toepassing, om wereldwijd bij te dragen aan een meer duurzame en goedkopere energievoorziening.

Met TORWASH kunnen ook lastige afvalstromen in energie worden omgezet.

In de zomer van 2012 opende ECN’s partner Andritz Oy in het Deense Sonder Stenderup een demonstratiefabriek. Hier wordt door torrefactie biomassa omgezet in goed bewaarbare en transporteerbare pellets met een hoge energiedichtheid. In november draaide de demo-installatie, ontworpen op basis van ECN torrefactie know-how, voor het eerst honderd uur achter elkaar. Een belangrijke mijlpaal op weg naar commerciële toepassing van deze voorbewerkingstechnologie.

Droge biomassa

Met de door ECN ontwikkelde MILENA-technologie is het mogelijk om met zeer hoog rendement energie te winnen uit droge biomassa. In 2012 lukte het voor het eerst om een MILENA-installatie bijna drie weken lang vrijwel continu operationeel te houden, samen met de eveneens door ECN ontwikkelde teerreiniger OLGA. Hiermee is definitief aangetoond dat de technologie het laboratorium is ontgroeid. In juli 2012 sloot ECN voor MILENA’s kleiner dan 16 MW, in India een licentieovereenkomst af met de Indiase fabrikant van verbrandingsinstallaties Thermax.

Waterplanten

In 2012 testte ECN met succes de nieuwe en veelbelovende TORWASH-technologie uit. Deze is bestemd om ‘lastige’ reststromen die nat, vezelig of zout zijn voor te bewerken en geschikt te maken als brandstof. ECN ontwikkelt TORWASH samen met onder andere een waterschap en producenten van zuiveringsinstallaties en filtersystemen. In de toekomst zullen met TORWASH bermgras, waterplanten, riet, bladeren en vergiste mest kunnen worden omgevormd tot handzame brandstofpellets.