Trends spotten,
beleidsadvies geven
en kennis delen

Zowel nationaal als wereldwijd heeft
ECN energietrends in kaart gebracht

Beleidsstudies

Zowel nationaal als wereldwijd heeft ECN energietrends in kaart gebracht, strategieën helpen ontwikkelen en beleidsinstrumenten geanalyseerd en aangedragen. Doel is de weg te effenen voor evenwichtige beslissingen, die leiden tot een duurzame energiehuishouding.

Technologie biedt kansen voor het klimaat, ontwikkelingslanden én westerse bedrijven.

Ook zonder internationaal bindend verdrag zijn veel landen geïnteresseerd in duurzame ontwikkeling. Dat was het uitgangspunt van de ECN-delegatie op bij de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Doha in december 2012. ECN brak een lans voor het versnellen van technologieontwikkeling en -overdracht. Als overheden en bedrijven hierbij samenwerken valt er veel te bereiken: voor het klimaat, voor ontwikkelingslanden en voor westerse bedrijven.

Nieuwe opdrachtgever

Met het Duitse IKI heeft ECN er in 2012 een nieuwe en belangrijke opdrachtgever bij. IKI zet zich er voor in om nieuwe instrumenten voor klimaatbeleid in ontwikkelingslanden vorm te geven, die passen bij een groene groei.

Energiebijbel

In september 2012 lanceerde ECN samen met het PBL in Nederland de ‘energiebijbel’, een vuistdik rapport dat alle aspecten behandelt van de wereldwijde energievoorziening. Het kwam tot stand door de inzet van 300 onderzoekers over de hele wereld, onder wie ECN’ers.

Verkiezingen en energiebeleid in Nederland

In de aanloop naar de landelijke verkiezingen rekende ECN de verkiezingsprogramma’s van tien partijen door en bracht de effecten ervan voor energie en CO2-uitstoot in kaart. Ook het kabinetsbesluit om te streven naar 16 procent duurzame energie in 2020 werd door ECN geëvalueerd. Eind 2012 presenteerde ECN een samenhangend overzicht van alle energietrends in Nederland. Het werkte hiervoor samen met de brancheorganisaties van energiebedrijven en netbeheerders. ECN is vanaf eind 2012 aan de slag met analyses om onder regie van de SER een nationaal energieakkoord te komen.