Samen het verschil maken

Download
Strategieplan

Om onze missie ten uitvoer te brengen beschikken we niet alleen over unieke expertise, maar ook over een superieure onderzoeksinfrastructuur: goed geoutilleerde experimenteerfaciliteiten, een testveld voor windturbines en een geavanceerde werkplaats waar voor ECN zelf én voor derden experimentele installaties, prototypes en hightech-componenten worden ontworpen en gerealiseerd.

Duurzame energie is van belang voor de wereld én biedt kansen voor ondernemingen

Kernactiviteiten

Voor de periode 2012-2015 heeft ECN zes kernactiviteiten geïdentificeerd. Op deze terreinen zien we kansen, die we samen met industrie, bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen zullen benutten.

 • Zonne-energie
  Samen met fabrikanten van zonnepanelen, productieapparatuur en materialen zorgt ECN ervoor dat de laatste wetenschappelijke inzichten worden toegepast in bruikbare concepten voor zonnecellen, modules en processen. De uitdaging is om zonne-energie goedkoper te maken en dus breder inzetbaar.
 • Windenergie
  Hier richt ECN zich op het substantieel verlagen van de kosten voor offshore-windenergie, door het verbeteren van de aerodynamica voor rotorbladen en windparken en door het mogelijk maken van efficiënter onderhoud en betere regeling van turbines.
 • Biomassa
  ECN draagt bij aan de biobased economy, met een focus op thermochemische omzetting van biomassa. Onderzoeksgebieden zijn onder meer voorbewerking, vergassing, gasreiniging en bioraffinage.
 • Energie efficiency
  ECN werkt mee aan het efficiënter maken van industriële processen door onder meer warmtepompen, scheidingstechnologie en revolutionaire chemische reactoren.
 • Milieuonderzoek
  ECN is deskundig in het berekenen en voorspellen van zowel de milieu-effecten als de maatschappelijke implicaties van nieuwe technologieën. We ontwikkelen hiervoor nieuwe instrumenten en modellen.
 • Beleidsadvies
  Voorwaarde voor grootschalige inzet van nieuwe technieken is dat burgers, bedrijven en overheden eensgezind zijn over de randvoorwaarden. ECN beschikt over ingenieurs, economen, sociaal-wetenschappers en milieudeskundigen die samen met de technische afdelingen strategische adviezen uitwerken.