Nieuwe kansen, nieuwe koers

Download
Strategieplan

Niet alleen in Europa, op veel plaatsen in de wereld staat verduurzaming van de energiehuishouding prominent op de agenda. Dat betekent een groeimarkt voor duurzame energie en voor technologieën om duurzame energie op te wekken.

Internationaal

Innovaties op het snijvlak van economie, energie en klimaat vragen om onafhankelijke en betrouwbare kennis én om toepasbare, duurzame technologieën vanuit verschillende disciplines. Dat is precies wat ECN in huis heeft. Maar de omstandigheden waarin we opereren, zijn veranderd. Zowel de publieke als de private investeringen in energie-R&D blijven in Nederland achter bij de landen waarmee wij concurreren en de publieke middelen zullen waarschijnlijk afnemen. Om een bepalende rol te kunnen blijven spelen zal ECN zich dus meer op de markt moeten richten en zorgen dat het op zijn expertisegebieden tot de internationale top blijft behoren.

De strategie komt voort uit bezinning en uitvoerige gesprekken met klanten

Topsector

Kansen zijn er genoeg. Nederland heeft een sterke, innovatieve energiesector. Niet voor niets is ‘Energie’ gekozen als een van de negen Nederlandse topsectoren, waar ondernemers en onderzoekers van overheidswege gestimuleerd worden om intensief samen te werken aan kansrijke exportproducten. In dat krachtenveld kan ECN precies die brugfunctie vervullen die nodig is om te zorgen dat fundamentele kennis uit de wetenschap via de markt een brede toepassing vindt.

Value for Energy

Om goed in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen hebben we in 2011 onze strategie en werkwijze herzien. Onder de vlag Value for Energy hebben we nieuwe keuzes gemaakt, zowel voor de activiteiten waarop ECN zich concentreert als voor de inrichting van bedrijfsprocessen.