Veiligheid en milieu

Op het zeer brede werkterrein en bij alle activiteiten van ECN zijn veiligheid en milieuzorg elementaire waarden. Zeker ook de actuele ontwikkelingen eisen te allen tijde maximale inzet op dit vlak van organisatie en medewerkers.

Het bijna-ongevallen melding-systeem, de ‘motor’ van safety awareness, heeft ook in 2011 zijn waarde bewezen. Het leidt tot een permanente alertheid en tot een scherp bewustzijn van risico’s en van directe aanpak van kritische situaties voor veiligheid en milieu. Maar ook potentiële kritische situaties worden opgespoord en aangepakt, via inspecties, audits en bijna-ongevalsmeldingen. In 2010 is een start gemaakt met de discussie over de richting waarin safety zich bij ECN in de komende vijf jaar verder moet ontwikkelen.