Duurzaamheid

In 2011 heeft een enthousiaste werkgroep Corporate Social Responsability (CSR), met veel jonge ECN-collega’s, in overleg met de directie een statusrapport gemaakt maken gebaseerd op ISO 26000 en de GRI Reporting Guidelines. Hiermee heeft ECN keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld binnen het zeer brede gebied dat CSR omvat. In 2011 zijn de activiteiten in de gebieden waarbinnen ECN al jarenlang actief is, zoals energiebesparing, duurzame energie en natuurbeheer, uiteraard voortgezet.

ECN houdt in alle fasen van het inkoopproces (specificatie, selectie, contractvorming, bestelling, orderbewaking en nazorg) rekening met de sociale voorwaarden en milieucriteria. Het eerste betreft internationaal geaccepteerde arbeidsnormen en mensenrechten, het tweede milieucriteria (hergebruik, restafval, gebruik en verbruik van energie, en percentage groene energie). Dit doen we voor de verwerving van goederen maar ook voor diensten en werken. Waar mogelijk hanteren we de PIANOo duurzaamheidscriteria van de rijksoverheid.