Ambitieus op koers

De vraag naar innovatieve oplossingen voor een duurzame energiehuishouding is urgenter dan ooit; duurzame energie is een groeimarkt. Niet voor niets heeft de rijksoverheid Energie gekozen als een van de negen meest kansrijke topsectoren van de Nederlandse economie, sectoren waarin wij ons internationaal kunnen onderscheiden met vernieuwende producten en diensten.

In dit ‘topsectorenbeleid’ is voor ECN een belangrijke rol weggelegd, omdat het bij uitstek in staat is de zo gewenste brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de industriële toepassing hiervan. ECN is intensief betrokken bij het tot stand komen van een aantal innovatiecontracten in de topsector Energie en bij energiegerelateerde onderwerpen in overige topsectoren, zoals Chemie, High Tech Systemen en Materialen en Water.

Over de hele wereld

De toekomst biedt ECN dus volop kansen. In 2011 heeft ECN besloten tot een noodzakelijke strategische koerswijziging. Voor bedrijven betekent dit dat zij in ECN een aantrekkelijke partner vinden, die investeert in onderzoeksinfrastructuur, strategische allianties heeft met vooraanstaande kennisinstituten over de hele wereld en bereid is satellietvestigingen te openen als dit in het belang is van de samenwerking.

Mijlpalen

Ondanks de wissel die het intensieve proces van strategievorming op de medewerkers heeft getrokken, is er in 2011 veel gepresteerd. De hechtere samenwerking met de industrie is reeds vorig jaar voortvarend en succesvol ingezet, met als resultaat dat er vele mijlpalen zijn bereikt.

Dankzij ECN-technologie kunnen bedrijven bijvoorbeeld een hogere energy efficiency bereiken tegen lagere kosten, terwijl tegelijkertijd onze energiehuishouding duurzamer wordt.

Ambities

Dat krijgt alleen een organisatie voor elkaar waarvan de medewerkers competent en professioneel zijn, maar ook gepassioneerd en bevlogen. Namens de Raad van Toezicht dank ik hen allen voor hun ongekende inzet in 2011. Die geeft mij het volste vertrouwen dat ECN zijn ambities zal waarmaken.

Ruud Lubbers
Voorzitter Raad van Toezicht ECN