“ECN was een voortrekker”

Oud-gedeputeerde Lily Jacobs over Solliance

Zonne-energie

Download Roadmap
‘Zon op Nederland’

In maart 2011 werd de roadmap ‘Zon op Nederland’ gepresenteerd, opgesteld door bedrijven uit de zonnestroomindustrie en onderzoeksinstellingen, waaronder ECN. De roadmap brengt voor zonne-energie de belangrijkste technologieën in kaart, de grootste spelers, de concurrentieverhoudingen en kansrijke producten en marktsegmenten. De conclusie is dat Nederland mondiaal een prominente rol kan spelen als het zijn krachten bundelt.

High Tech Campus

Dat gebeurt in de praktijk in het consortium Solliance: een samenwerkingsverband van onderzoeksinstellingen op het gebied van dunne-filmzonnecellen dat nauwe betrekkingen onderhoudt met de industrie. In goed geoutilleerde laboratoria op de High Tech Campus in Eindhoven werken 250 onderzoekers – onder andere van ECN – nauw met elkaar samen om de concurrentie een stap voor te blijven.

Noord-Brabant verwacht door de kennisimport minstens 15.000 extra banen in 2020

Vonk

Solliance ging in 2011 van start, mede dankzij een substantiële investering van de provincie Noord-Brabant, die de innovatiekracht van regionale industrie wil vergroten en ondernemerschap wil stimuleren. Toenmalig gedeputeerde Lily Jacobs prijst de actieve rol van ECN bij de totstandkoming van Solliance. ‘ECN heeft daarbij een voortrekkersrol gespeeld. Er sloeg blijkbaar een vonk over, want ik kreeg al snel enthousiaste instituutsdirecteuren over de vloer.’

Order

ECN werkt op het gebied van zonne-energie samen met partijen uit de hele waardeketen: siliciumproducenten, zonnecelfabrikanten en systeembouwers. ECN streeft ernaar duurzame energietechnologie een zo breed mogelijke toepassing te geven, zowel nationaal als internationaal. Dat levert het Nederlandse bedrijfsleven nieuwe orders op. Zo heeft Tempress de grootste order uit zijn geschiedenis verkregen doordat ECN-technologie wordt toegepast in Chinese zonnecellen.