Testveld in de woestijn

ECN helpt Koeweit op weg naar verduurzaming

Energie engineering

In de woestijn bij Koeweit City wordt een testfaciliteit voor zonnepanelen ingericht, met hulp van ECN. De basis hiervoor is een technische samenwerkingsovereenkomst tussen ECN en het Kuwait Institute for Scientific Research (KISR). KISR gaat zonnepanelen en bijbehorende elektronica testen op efficiency en duurzaamheid onder extreme omstandigheden: hitte, kou en zandstormen.

Nu de olieprijs stijgt, worden aanvullende energiebronnen voor Koeweit interessant

Olie

Verreweg de voornaamste energiebron in Koeweit is olie, die immers ruimschoots voorhanden is. Nu de olieprijs stijgt, wordt het echter interessant om daarnaast een alternatieve infrastructuur op te zetten; de olie kan dan als ‘spaarpot’ in de grond blijven. In 2010 heeft KISR daarom in opdracht van de Koeweitse overheid enkele internationale specialisten benaderd, waaronder ECN. ECN geeft KISR advies en ondersteuning bij het opzetten en inrichten van een testfaciliteit voor fotovoltaïsche (PV) systemen. Voor ECN is de samenwerking met KISR niet alleen een eervolle opdracht, maar ook een technologisch interessante kans om de werking van zonnepanelen in de woestijn te onderzoeken.

Human resources

Het onderzoek naar duurzame energie van KISR staat nog in de kinderschoenen. In januari 2011 is een delegatie van ECN afgereisd naar Koeweit om een training te geven over systemen voor het opwekken van zonnestroom aan medewerkers van KISR en van ministeries. Behalve over het testveld adviseert ECN ook over een langetermijnstrategie voor duurzame energie in Koeweit en meer specifiek over de mensen die hiervoor nodig zijn. Welke experts kunnen de strategie ten uitvoer brengen en hoe leid je die op? Behalve zonnepanelen wil KISR ook windturbines testen in de woestijn. Mogelijk liggen hier een nieuwe kansen voor ECN.