Verkennen en ontdekken

ECN is expert in CO2-afvangtechnologie én zorgt voor doorbraak

CO2 afvang

Download
Rapport van IEA en
UNIDO

ECN draagt vaak op één thema vanuit verschillende rollen bij aan het duurzamer maken van de wereldeconomie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de technologie voor het afvangen van kooldioxide, om opwarming van de aarde tegen te gaan. ECN was op dit onderwerp in 2011 niet alleen internationaal beleidsadviseur, maar zorgde ook voor een technologische doorbraak.

Bedrijven kunnen schoner produceren tegen lagere kosten

Aantrekkelijke toepassingen

Anders dan vaak wordt gedacht kan de afvangtechnologie – vooral bekend als carbon capture and storage of CCS – niet alleen worden ingezet bij elektriciteitscentrales. Het is in veel opzichten zelfs aantrekkelijker om kooldioxide af te vangen in de industrie, bijvoorbeeld de staalindustrie, de chemische industrie of raffinaderijen. Dat concluderen de International Energy Agency en de United Nations Industrial Development Organization in een studie naar toepassing van CCS in de industrie. ECN speelde hierbij als principal consultant een belangrijke rol.

Klimaat

Tegelijkertijd viel er in 2011 een doorbraak te melden voor de Sorption-Enhanced Water Gas Shift (SEWGS-)technologie, waarmee kooldioxide uit gas of kolen wordt verwijderd. ECN-onderzoekers slaagden erin een nieuw materiaal te maken, dat twee keer zoveel kooldioxide kan opnemen. Dankzij deze vinding wordt SEWGS maar liefst 35 procent goedkoper en 40 procent efficiënter dan bestaande afvangtechnologieën. Bedrijven kunnen daardoor schoner produceren tegen lagere kosten en het wordt makkelijker om klimaatverandering tegen te gaan. De vooruitzichten zijn nu zo veelbelovend dat ECN op zoek is naar een industriële omgeving om de techniek verder uit te testen en marktrijp te maken.