“Groene energie uit onze afvalstromen”

Eljo Vos Brandjes van HVC over de samenwerking met ECN

Bio-energie

Download Brochure
Expertisecentrum
Biomassavergassing

HVC zet voor gemeenten en waterschappen afval om in energie en wil dit zo efficiënt mogelijk doen. Dankzij de door ECN ontwikkelde MILENA-technologie kan HVC nu droge biomassa zoals houtafval met een hoog rendement en zonder milieuschade omzetten in groen gas en groene warmte.

De nieuwe vergasser kan jaarlijks 4.000 Noord-Hollandse huishoudens van energie voorzien

Regio

HVC, ECN en TAQA bouwen hiertoe samen een demo-installatie in Alkmaar, die 22.000 ton hout- en snoeiafval per jaar aankan. Dit is precies het volume dat HVC te verwerken krijgt uit Noord-Holland Noord. ‘Goed dat we als streekgenoten de keten kunnen sluiten en samen iets voor de regio kunnen betekenen’, zegt manager Eljo Vos-Brandjes van HVC.

Innovatiecontract

ECN, HVC, TAQA, GasUnie, de provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar zetten rond de demo-installatie een Expertisecentrum Biomassavergassing op. De samenwerking maakt deel uit van het innovatiecontract voor de topsector Energie, waarmee ondernemers, onderzoekers en de rijksoverheid hun krachten bundelen om samen vernieuwende markten en producten te ontwikkelen.

India

Ook vanuit het buitenland is er veel belangstelling voor de MILENA-technologie. Zo heeft het Indiase Thermax, wereldwijd opererende fabrikant van verbrandingsinstallaties, in maart 2011 ECN als partner gekozen. ECN en Thermax werken onder meer aan een kleinschalige vergasser die plantaardig afval in energie omzet. Op de lange termijn wil Thermax duizenden van deze vergassers installeren over heel India.