Nu begint de toekomst

ECN en PBL wijzen de weg naar een schoner 2050

Beleidsadvies

Download Rapport
‘Naar een schone
economie in 2050:
routes verkend’

Nederland kan over een kleine veertig jaar 80 procent minder broeikasgassen uitstoten. Dat is de conclusie van een toekomstverkenning in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, opgesteld door ECN en het Planbureau voor de Leefomgeving.

80% reductie in 2050 is nodig om de klimaatopwarming onder 2° C te houden

Viersporenbeleid

Voorwaarde voor een reductie van 80 procent broeikasgassen in 2050 is dat Nederland nu al inzet op een mix van vier elementen: energiebesparing, inzet van biomassa als energiebron, afvang en opslag van kooldioxide, en schone elektriciteit.

Prioriteiten

Investeringen in infrastructuur zijn noodzakelijk. De analyse van ECN en PBL helpt om daarin prioriteiten te bepalen. Zo stellen de onderzoekers dat afvang en opslag van kooldioxide (CCS) in de toekomst essentieel is bij grote industriële installaties, maar dat vanwege de onzekerheid over beschikbare opslagcapaciteit kolencentrales met CCS geen optimale keuze zijn. Voor schone elektriciteitsproductie zijn er betere alternatieven, zoals windturbines of zonnepanelen. En aangezien de hoeveelheid duurzame biomassa beperkt is, kan die het beste worden ingezet voor vrachtverkeer of luchtvaart. Personenauto’s kunnen immers ook rijden op stroom of waterstof.

Zwalken

Een aanvullende voorwaarde is dat de bedrijven en burgers weten waar ze aan toe zijn met de overheid. Zwalkend beleid is een rem op innovatie. Duidelijk is ook dat Nederland moet samenwerken met het buitenland. Bijvoorbeeld om biomassa te importeren, om kooldioxide op te slaan of om duurzaam opgewekte elektriciteit uit te wisselen als hiervan te veel of te weinig is.